Súbory cookie používame na zlepšenie vašej skúsenosti s používaním našej webovej lokality. Ďalším prehliadaním tejto webovej lokality súhlasíte s použitím súborov cookie.
Ďalšie informácie OK

mtseries Makita Makita xgt-link.png

Oznam – potenciálne nebezpečné výrobky Dolmar.

 

Makita s.r.o., IČO: 36 619 647, so sídlom Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8525/S (ďalej len ako „spoločnosť Makita“) v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) oznamuje, že na trh uviedla výrobky – motorové píly DOLMAR PS6400, DOLMAR PS7300/7310 A DOLMAR PS7900/7910, ktoré môžu byť pre spotrebiteľa potenciálne nebezpečné.

Z doručeného oznámenia Európskej komisie je zrejmé, že uvedené výrobky nespĺňajú požiadavky Smernice o strojových zariadeniach a príslušnej európskej normy EN11681, nakoľko  automatická brzda na týchto výrobkoch je aktivovaná príliš neskoro. V prípade spätného nárazu by sa pohybujúca reťaz potenciálne mohla dotknúť užívateľa.

Práva spotrebiteľov, ktorí si uvedené výrobky kúpili, sú upravené v ustanovení § 6 ods. 7 Zákona.